รับซ่อม Repair , Modify, แก้ไข ระบบ Rectifier

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ :   089-4881120  

 
 

 
       
  HOME     OUR PRODUCT     OUR SERVICE    OUR WORK     ABOUT US     CONTACT US  
       
   OUR WORK  + ผลงานที่ผ่านมา

  

 
   
    งานซ่อม
+ Overhauls Line ชุบซิ้งค์
     

     ถังเก่าเป็นเหล็ก เคลือบผิวด้านในด้วย PVC บาง 3 มม. เสียหายเยอะมาก... จำเป็นต้องเปลี่ยนถังใบใหม่
     ทางเราแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นถัง
PP หนา 10 มม. พร้อมโครงสร้างรอบถังที่แข็งแรง.. เคลือบสีอีพล๊อกซี่
     เพราะลุกค้าเน้นความประหยัดเป็นหลัก แต่ถ้าให้แน่นอนต้องเพิ่ม
Cover PP อีกชั้น
 
    
    
     ซ่อมและ
Overhauls ระบบไฟและ control box ของ Transporter ,ซ่อม Dryer Machine , Barrel ,
     Titanium basket, Bus Bar, DC cable ,V-box

      

 

     


© Copyright Repair-electroplating-rectifier.com ,
Designed by Kunchorn Technology

This page best view at screen 800x600 and 1024x768