รับซ่อม Repair , Modify, แก้ไข ระบบ Rectifier

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ :   089-4881120  

 
 

 
       
  HOME     OUR PRODUCT     OUR SERVICE    OUR WORK     ABOUT US     CONTACT US  
       
   OUR WORK  + ผลงานที่ผ่านมา

  

 
   
         งานสร้าง
Plating Kit ให้กับ คระวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        
เป็นถังขนาดเล็กใช้ประจำห้องทดลอง หรือ Laboratory สร้างด้วย PP หนา 10 มม.
       ขนาด กว้าง 40ซม. ยาว 75ซม. สูง 35ซม. พร้อมด้วย ถาดลองถังและฝาปิด
       มีชุด
Bus bar ทองแดงและชุดสาย DC และ rectifier ขนาด 12V 50A แบบ
      
High frequency rectifier เรียกว่าเป็นชุด Plating Kit ที่สามารถใช้งานได้ทนที
       ที่เติมสารเคมีลงไป......

                          

     


© Copyright Repair-electroplating-rectifier.com ,
Designed by Kunchorn Technology

This page best view at screen 800x600 and 1024x768