รับซ่อม Repair , Modify, แก้ไข ระบบ Rectifier

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ :   089-4881120  

 
 

 
       
  HOME     OUR PRODUCT     OUR SERVICE    OUR WORK     ABOUT US     CONTACT US  
       
   OUR WORK  + ผลงานที่ผ่านมา

  

 
   
        
Scrubber@ STAR MICRONICS PRECISION ( นิคมอุตสาหกรรม โรจนะ1 )
         Cleaning , PM , Repair ,Overhauls and Calibration system

            
        
    
             
            
          
         
         
 

       

     


© Copyright Repair-electroplating-rectifier.com ,
Designed by Kunchorn Technology

This page best view at screen 800x600 and 1024x768