รับซ่อม Repair , Modify, แก้ไข ระบบ Rectifier

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ :   089-4881120  

 
 

 
       
  HOME     OUR PRODUCT     OUR SERVICE    OUR WORK     ABOUT US     CONTACT US  
       
   OUR WORK  + ผลงานที่ผ่านมา

  

 
   
  
             
            
           เครื่องจักรเก่าโรงงานทอผ้า.. ระบบ Control เสียหายเนื่องจากน้ำท่วม
           ไม่มี
Spare parts , ต้อง Modify เพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้ตาม Function เดิม
           หลังจากแก้ไขแล้ว..เครื่องสามารถทำงานได้ปกติและเหมือนเดิมแล้ว..
                                 
                                                   
     


© Copyright Repair-electroplating-rectifier.com ,
Designed by Kunchorn Technology

This page best view at screen 800x600 and 1024x768